Uw Financieel Kompas - Administratie & Advies

Uw Financieel Kompas, Berglaan 4, Drachten, tel. (0512) 787001

Administratieve dienstverlening

Administratieverwerking

Een goede financiële administratie is onontbeerlijk voor elke onderneming. Niet alleen is zij onmisbaar als het gaat om het uitzetten van het managementbeleid, ook is zij van belang om de communicatie met derden goed vorm te geven. Denkt u hierbij aan instanties als banken, andere kredietverstrekkers of de belastingdienst. Wij geven u hier graag een beknopt overzicht van onze dienstverlening op het gebied van de financiële administratie:

 • Wegwerken van achterstanden in de boekhouding
 • Controle op de door uzelf verzorgde administratie
 • Controleren van door uzelf gecodeerde inkomende en uitgaande facturen.
 • Verwerken van de door u aangeleverde bescheiden, zoals kas-/bankboek, facturen en overige stukken
 • Invoeren van de dagelijkse kas-, bank-, giro-, inkoop- en verkoopmutaties
 • Het inrichten van een doelmatige administratie
 • Debiteurenbewaking
 • Crediteurenbeheer inclusief het opstellen van betalingsoverzichten
 • Opstellen van periodieke overzichten
 • Opstellen van de liquiditeitsbegroting
 • Opstellen van Liquiditeitsberekeningen
 • Enzovoorts

 

Loonadministratie

Een onderneming met personeel is genoodzaakt tot het voeren van een gedegen salarisadministratie, dat door alle wetten, regels en voorschriften geen eenvoudige zaak is. CAO's, arbeidsrecht, sociale verzekeringswetten, arbowetgeving zijn van invloed op uw onderneming.

Wij kunnen voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

 • periodiek verzorgen van loonstroken
 • verzorgen van de aangiftes loonheffing
 • verzorgen loonjournaalposten
 • verzorgen van jaaropgaven voor medewerkers en de Belastingdienst
 • aanmelden/afmelden van werknemers bij de Belastingdienst e.d
 • verzorgen ziek- en herstelmeldingen
 • opstellen van arbeidscontracten

Samenstellen jaarrekening

Iedere onderneming dient minimaal eens per jaar een jaarrekening op te stellen voor zowel eigen gebruik als ook voor instellingen als de Belastingdienst, een bank of andere verstrekkers van leningen. Besloten vennootschappen (BV's) en andere rechtspersonen dienen hun jaarrekening ook jaarlijks te deponeren bij de Kamer van Koophandel.
Op basis van de uitgewerkte administratie kunnen wij de jaarrekening van uw onderneming samenstellen conform de wettelijke richtlijnen.

Overig

Opstellen budgetten, begrotingen en andere financiële analyses